Księgi wieczyste Koronowo, ul. Paprociowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Paprociowa 11 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/4 Koronowo, ul. Paprociowa 15 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/4 Koronowo, ul. Paprociowa 17 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Paprociowa 21 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/3 Koronowo, ul. Paprociowa 35 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Koronowo, ul. Paprociowa 37 brak lokali