Księgi wieczyste Bydgoszcz, ul. Borowiacka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BY1B/xxxxxxxx/8 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 1 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 2 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/6 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 4 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/6 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 5 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/7 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 8 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 9 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 11 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/8 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 12 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 13 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/3 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 15 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/1 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 16 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/7 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 17 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/7 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 18 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 20 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/7 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 21 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/7 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 22 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/8 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 25 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 26 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/5 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 27 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 28 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/8 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 29 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/3 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 32 brak lokali