Księgi wieczyste Bydgoszcz, ul. Galla Anonima


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BY1B/xxxxxxxx/9 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 1 55 lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 2 44 lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 3 27 lokali
  BY1B/xxxxxxxx/4 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 4 17 lokali
  BY1B/xxxxxxxx/1 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 5 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 6 44 lokali
  BY1B/xxxxxxxx/7 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 7 24 lokali
  BY1B/xxxxxxxx/1 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 7A 31 lokali
  BY1B/xxxxxxxx/1 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 7B 31 lokali
  BY1B/xxxxxxxx/1 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 7C 33 lokali
  BY1B/xxxxxxxx/4 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 8 40 lokali
  BY1B/xxxxxxxx/8 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 9 24 lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Bydgoszcz, ul. Galla Anonima 11 29 lokali