Księgi wieczyste Grudziądz, ul. Bołtucia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  TO1U/xxxxxxxx/8 Grudziądz, ul. Bołtucia 1 35 lokali
  TO1U/xxxxxxxx/5 Grudziądz, ul. Bołtucia 2 17 lokali
  TO1U/xxxxxxxx/8 Grudziądz, ul. Bołtucia 3 16 lokali
  TO1U/xxxxxxxx/4 Grudziądz, ul. Bołtucia 4 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/8 Grudziądz, ul. Bołtucia 5 14 lokali
  TO1U/xxxxxxxx/8 Grudziądz, ul. Bołtucia 6 36 lokali