Księgi wieczyste Grudziądz, ul. Cisowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  TO1U/xxxxxxxx/7 Grudziądz, ul. Cisowa 5 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/6 Grudziądz, ul. Cisowa 6 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/6 Grudziądz, ul. Cisowa 10 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/6 Grudziądz, ul. Cisowa 11 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/1 Grudziądz, ul. Cisowa 17 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/9 Grudziądz, ul. Cisowa 19 brak lokali