Księgi wieczyste Grudziądz, ul. Letnia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  TO1U/xxxxxxxx/5 Grudziądz, ul. Letnia 2 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/9 Grudziądz, ul. Letnia 8 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/7 Grudziądz, ul. Letnia 9 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/1 Grudziądz, ul. Letnia 10 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/1 Grudziądz, ul. Letnia 12 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/8 Grudziądz, ul. Letnia 16 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/1 Grudziądz, ul. Letnia 18 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/1 Grudziądz, ul. Letnia 20 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/3 Grudziądz, ul. Letnia 22 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/3 Grudziądz, ul. Letnia 26 brak lokali
  TO1U/xxxxxxxx/2 Grudziądz, ul. Letnia 28 brak lokali