Księga wieczysta: Inowrocław, ul. Mieszka I 10


Miejscowość: Inowrocław
Ulica: ul. Mieszka I
Numer budynku: 10
Lista lokali: Zobacz listę 54 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
BY1I/xxxxxxxx/3

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
3. Powiat INOWROCŁAWSKI
4. Gmina INOWROCŁAW
5. Miejscowość INOWROCŁAW
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 040701_1.0006.96/8
2. Numer działki 96/8
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0006
B: nazwa obrębu
4. Położenie INOWROCŁAW
5. Ulica MIESZKA I
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 040701_1.0006.96/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy LIPOWA
B: numer budynku 48C
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 040701_1.0006.96/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MIESZKA I
B: numer budynku 10
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 54
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 47
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 49
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 55
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 56
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 58
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 59
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 60
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 62
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 63
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 64
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 66
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 67
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 68
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 69
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 70
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 71
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 72
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 74
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 75
B: numer księgi wieczystej BY1I / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.