Księgi wieczyste Niewieścin


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BY1S/xxxxxxxx/7 Niewieścin, Niewieścin 1 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 2 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/6 Niewieścin, Niewieścin 3 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/8 Niewieścin, Niewieścin 4 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/0 Niewieścin, Niewieścin 5 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/0 Niewieścin, Niewieścin 6 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/7 Niewieścin, Niewieścin 7 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/3 Niewieścin, Niewieścin 8 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/3 Niewieścin, Niewieścin 9 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 10 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/2 Niewieścin, Niewieścin 11 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/0 Niewieścin, Niewieścin 11A brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/8 Niewieścin, Niewieścin 12 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/6 Niewieścin, Niewieścin 13 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/0 Niewieścin, Niewieścin 14 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/6 Niewieścin, Niewieścin 15 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/6 Niewieścin, Niewieścin 17 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/5 Niewieścin, Niewieścin 18 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 19 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/8 Niewieścin, Niewieścin 20 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/6 Niewieścin, Niewieścin 21 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/7 Niewieścin, Niewieścin 22 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 23 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/7 Niewieścin, Niewieścin 24 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/2 Niewieścin, Niewieścin 25 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 27 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/2 Niewieścin, Niewieścin 28 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/1 Niewieścin, Niewieścin 29 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/8 Niewieścin, Niewieścin 30 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 31 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/0 Niewieścin, Niewieścin 32 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/4 Niewieścin, Niewieścin 33 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/3 Niewieścin, Niewieścin 34 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 35 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/4 Niewieścin, Niewieścin 35A brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/0 Niewieścin, Niewieścin 37A brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/6 Niewieścin, Niewieścin 38 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/0 Niewieścin, Niewieścin 39 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 40 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/1 Niewieścin, Niewieścin 41 3 lokali
  BY1S/xxxxxxxx/4 Niewieścin, Niewieścin 42 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/5 Niewieścin, Niewieścin 43 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/6 Niewieścin, Niewieścin 43A brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/6 Niewieścin, Niewieścin 44 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/1 Niewieścin, Niewieścin 45 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/6 Niewieścin, Niewieścin 46 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 47 4 lokali
  BY1S/xxxxxxxx/0 Niewieścin, Niewieścin 49 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/7 Niewieścin, Niewieścin 50 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/8 Niewieścin, Niewieścin 51 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/3 Niewieścin, Niewieścin 52 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/7 Niewieścin, Niewieścin 53 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/0 Niewieścin, Niewieścin 54 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/5 Niewieścin, Niewieścin 55 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/3 Niewieścin, Niewieścin 56 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/8 Niewieścin, Niewieścin 57 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/2 Niewieścin, Niewieścin 58 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/0 Niewieścin, Niewieścin 59 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/7 Niewieścin, Niewieścin 60 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 61 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/8 Niewieścin, Niewieścin 62 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/5 Niewieścin, Niewieścin 63 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/4 Niewieścin, Niewieścin 64 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/0 Niewieścin, Niewieścin 65 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/6 Niewieścin, Niewieścin 66 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 67 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/7 Niewieścin, Niewieścin 68A brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/7 Niewieścin, Niewieścin 70 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/6 Niewieścin, Niewieścin 72 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 73 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/5 Niewieścin, Niewieścin 74 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/2 Niewieścin, Niewieścin 75 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 76 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/5 Niewieścin, Niewieścin 77 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/5 Niewieścin, Niewieścin 78 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/2 Niewieścin, Niewieścin 79 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/8 Niewieścin, Niewieścin 80 6 lokali
  BY1S/xxxxxxxx/5 Niewieścin, Niewieścin 81 7 lokali
  BY1S/xxxxxxxx/2 Niewieścin, Niewieścin 82 6 lokali
  BY1S/xxxxxxxx/2 Niewieścin, Niewieścin 84 5 lokali
  BY1S/xxxxxxxx/9 Niewieścin, Niewieścin 85 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/2 Niewieścin, Niewieścin 86 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/0 Niewieścin, Niewieścin 87 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/6 Niewieścin, Niewieścin 88 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/8 Niewieścin, Niewieścin 89 brak lokali
  BY1S/xxxxxxxx/4 Niewieścin, Niewieścin 97 brak lokali