Księga wieczysta: Toruń, ul. Ogrodowa 19


Miejscowość: Toruń
Ulica: ul. Ogrodowa
Numer budynku: 19
Lista lokali: Zobacz listę 5 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
TO1T/xxxxxxxx/9

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
3. Powiat TORUŃ
4. Gmina TORUŃ
5. Miejscowość TORUŃ
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 046301_1.0003.447
2. Numer działki 447
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie TORUŃ
5. Ulica OGRODOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 046301_1.0003.448
2. Numer działki 448
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie TORUŃ
5. Ulica OGRODOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
3. 1. Identyfikator działki 046301_1.0003.449
2. Numer działki 449
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie TORUŃ
5. Ulica LELEWELA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.447
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OGRODOWA
B: numer budynku 15
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 28
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR10
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR6
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.447
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OGRODOWA
B: numer budynku 17
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 046301_1.0003.447
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OGRODOWA
B: numer budynku 19
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 5
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR10
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR6
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej TO1T / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.