Księgi wieczyste Włocławek


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Włocławek

Nieruchomości zlokalizowane we Włocławku mają każda swoją księgę wieczystą, nieważne, czy są to lokale użytkowe, komercyjne, mieszkania, domy, działki, magazyny, garaże czy hale. To zresztą nie tylko typowe dla Włocławka – według prawa każda nieruchomość w Polsce powinna mieć księgę wieczystą. Włocławek stosuje też identyczny wzór jak reszta kraju w kwestii oznakowania ksiąg wieczystych.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej to identyfikator składający się z ciągu cyfr i liter oraz dwóch ukośników. Nigdy nie odsyła do dwóch różnych dokumentów. Pozwala odnaleźć wskazaną księgę wieczystą dla danej nieruchomości.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Włocławek

Numer KW powinien być znany właścicielowi nieruchomości – chyba, że gdzieś go zgubił. Osoby postronne mogą mieć problem z uzyskaniem takiego numeru, jeśli sam właściciel im go nie przekaże. Rozwiązaniem w obu przypadkach jest wyszukanie numeru KW – aktualnie jest to prosta i szybsza czynność dzięki wyszukiwarce online. Wystarczy podać:

Albo:

Ponadto, takie instytucje jak Starostwo Powiatowe, Wydział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych, Włocławek.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste są jawne, co gwarantuje prawo. Z tego powodu nikt nie może powoływać się na nieznajomości wpisów w księdze wieczystej, jeśli doszłoby do wystąpienia kwestii spornych. Dostęp do ksiąg wieczystych jest możliwe:

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Przed sfinalizowaniem zakupu nieruchomości należy przedstawić stronie kupującej oraz notariuszowi odpis księgi wieczystej. Warto też na własną rękę sprawdzić wpisy w księdze w sytuacji zainteresowania zakupem danej nieruchomości oraz wynajmem – w tym ostatnim przypadku chodzi o potwierdzenie, kto jest jej faktycznym właścicielem.