Księgi wieczyste Żnin


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Żnin

Funkcjonowanie ksiąg wieczystych reguluje ustawa z 6 lipca 1982 roku. Na jej mocy księgi wieczyste zakładane są dla wszystkich nieruchomości w Polsce przez właściwe dla ich lokalizacji sądy rejonowe. Czemu mają służyć księgi wieczyste? Te publiczne rejestry umożliwiają sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, co niweluje spory na tle tego, kto ma prawo do nieruchomości. W księdze wpisane są też ograniczenia praw rzeczowych do nieruchomości np. służebność czy hipoteka.

Numer księgi wieczystej

Sąd rejonowy nadaje księgom wieczystym numer, czyli identyfikator o unikalnym charakterze, który zawsze odsyła tylko do jednego dokumentu. Numer KW zamyka się w 15 znakach, przy czym składa się z trzech części oddzielonych ukośnikami. Pierwsza to cztery cyfry i litery będące oznaczeniem sądu rejonowego. Druga to osiem cyfr, kolejny numer KW z repozytorium. Ostatnia część to kontrolna cyfra, nadawana automatycznie i losowo.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Żnin

Numer KW wpisany jest w akt notarialny zakupu nieruchomości czy inne umowy formalne dotyczące transakcji na nieruchomościach. Tam z łatwością mogą go sprawdzić sygnatariusze takich umów. Jeśli jednak ktoś nie ma wglądu do takich dokumentów, a potrzebuje sprawdzić wpisy w księgach, będzie musiał samodzielnie wyszukać numeru KW. Tylko bowiem ten identyfikator pozwoli na odnalezienie właściwej księgi wieczystej. Gdzie szukać numeru KW?

Po pierwsze, w Internecie. Sprawdzisz numer KW w specjalnej wyszukiwarce online, oferującej opcje:

Po drugie, złożenie wniosku w sądzie rejonowym, wydział ksiąg wieczystych, Żnin. Wniosek musi być opłacony i mieć wpisany interes prawny – bez tego decyzja będzie odmowna.

Po trzecie, złożenie podobnego wniosku, ale w lokalnym starostwie powiatowym. Tu także obowiązuje opłata i obowiązek uzasadnienia zainteresowania daną księgą.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste są darmowo udostępniane w sieci, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, ale jedynie do wglądu. Pobranie dokumentu elektronicznego na smartfon czy komputer kosztuje 20 zł. Drożej jest w przypadku chęci uzyskania odpisu papierowego z sądu rejonowego – petent uzyska go po złożeniu wniosku i uiszczeniu 30 zł opłaty.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Odpis papierowy księgi czy wydruk elektroniczny odpisu tego dokumentu trzeba przedstawić m.in. notariuszowi w momencie zawierania różnych umów czy aktów notarialnych dotyczących transakcji na nieruchomości oraz analitykowi bankowemu przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.