Księga wieczysta: Łódź, ul. Ćwiklińskiej 7


Miejscowość: Łódź
Ulica: ul. Ćwiklińskiej
Numer budynku: 7
Lista lokali: Zobacz listę 45 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
LD1M/xxxxxxxx/2

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ŁÓDZKIE
3. Powiat ŁÓDŹ
4. Gmina ŁÓDŹ
5. Miejscowość ŁÓDŹ
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 106106_9.0020.6/80
2. Numer działki 6/80
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0020
B: nazwa obrębu
4. Położenie ŁÓDŹ
5. Ulica MIECZYSŁAWY ĆWIKLIŃSKIEJ
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 106106_9.0020.6/76
2. Numer działki 6/76
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0020
B: nazwa obrębu
4. Położenie ŁÓDŹ
5. Ulica MIECZYSŁAWY ĆWIKLIŃSKIEJ
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
3. 1. Identyfikator działki 106106_9.0020.6/89
2. Numer działki 6/89
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0020
B: nazwa obrębu
4. Położenie ŁÓDŹ
5. Ulica MIECZYSŁAWY ĆWIKLIŃSKIEJ
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
4. 1. Identyfikator działki 106106_9.0020.6/115
2. Numer działki 6/115
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0020
B: nazwa obrębu
4. Położenie ŁÓDŹ
5. Ulica MIECZYSŁAWY ĆWIKLIŃSKIEJ
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
5. 1. Identyfikator działki 106106_9.0020.6/73
2. Numer działki 6/73
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0020
B: nazwa obrębu
4. Położenie ŁÓDŹ
5. Ulica MIECZYSŁAWY ĆWIKLIŃSKIEJ
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
6. 1. Identyfikator działki 106106_9.0020.6/84
2. Numer działki 6/84
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0020
B: nazwa obrębu
4. Położenie ŁÓDŹ
5. Ulica MIECZYSŁAWY ĆWIKLIŃSKIEJ
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 106106_9.0020.6/80
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ĆWIKLIŃSKIEJ
B: numer budynku 7
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 45
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 46
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 47
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 53
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 55
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 56
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 57
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 58
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 60
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 61
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 62
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 64
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 66
B: numer księgi wieczystej LD1M / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.