Księgi wieczyste Łódź, ul. Pstrągowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LD1M/xxxxxxxx/2 Łódź, ul. Pstrągowa 4 14 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/2 Łódź, ul. Pstrągowa 6 30 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/2 Łódź, ul. Pstrągowa 8 25 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/4 Łódź, ul. Pstrągowa 11 1 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/4 Łódź, ul. Pstrągowa 13 brak lokali
  LD1M/xxxxxxxx/1 Łódź, ul. Pstrągowa 18 brak lokali
  LD1M/xxxxxxxx/8 Łódź, ul. Pstrągowa 20 brak lokali
  LD1M/xxxxxxxx/4 Łódź, ul. Pstrągowa 21 brak lokali
  LD1M/xxxxxxxx/5 Łódź, ul. Pstrągowa 23A brak lokali
  LD1M/xxxxxxxx/1 Łódź, ul. Pstrągowa 31 brak lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 33 brak lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 37 brak lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 39 1 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 41 17 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/1 Łódź, ul. Pstrągowa 41A/0 brak lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 43 19 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 45 brak lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 49 16 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/7 Łódź, ul. Pstrągowa 49A brak lokali
  LD1M/xxxxxxxx/4 Łódź, ul. Pstrągowa 507 16 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/4 Łódź, ul. Pstrągowa 508 25 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/4 Łódź, ul. Pstrągowa 509 13 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/4 Łódź, ul. Pstrągowa 510 14 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/4 Łódź, ul. Pstrągowa 511 10 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/4 Łódź, ul. Pstrągowa 512 22 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/4 Łódź, ul. Pstrągowa 513 7 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 527 10 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 528 14 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 529 13 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 530 16 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 531 17 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 532 16 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 533 4 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 534 10 lokali
  LD1M/xxxxxxxx/3 Łódź, ul. Pstrągowa 535 16 lokali