Księgi wieczyste Koluszki, ul. Wigury


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LD1B/xxxxxxxx/9 Koluszki, ul. Wigury 1 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/3 Koluszki, ul. Wigury 2 2 lokali
  LD1B/xxxxxxxx/9 Koluszki, ul. Wigury 3 2 lokali
  LD1B/xxxxxxxx/5 Koluszki, ul. Wigury 4 1 lokali
  LD1B/xxxxxxxx/5 Koluszki, ul. Wigury 4B 1 lokali
  LD1B/xxxxxxxx/3 Koluszki, ul. Wigury 5 2 lokali
  LD1B/xxxxxxxx/3 Koluszki, ul. Wigury 6 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/3 Koluszki, ul. Wigury 7 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/4 Koluszki, ul. Wigury 8 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/3 Koluszki, ul. Wigury 9 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/2 Koluszki, ul. Wigury 10 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/1 Koluszki, ul. Wigury 11 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/3 Koluszki, ul. Wigury 11A brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/6 Koluszki, ul. Wigury 12 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/5 Koluszki, ul. Wigury 13 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/7 Koluszki, ul. Wigury 15 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/4 Koluszki, ul. Wigury 17 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/3 Koluszki, ul. Wigury 19 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/3 Koluszki, ul. Wigury 21 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/4 Koluszki, ul. Wigury 25 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/3 Koluszki, ul. Wigury 27 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/4 Koluszki, ul. Wigury 29 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/2 Koluszki, ul. Wigury 31 brak lokali
  LD1B/xxxxxxxx/9 Koluszki, ul. Wigury 33 brak lokali