Księgi wieczyste Mastki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LD1O/xxxxxxxx/0 Mastki, Mastki 1 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/9 Mastki, Mastki 2 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/1 Mastki, Mastki 3 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/8 Mastki, Mastki 4 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/9 Mastki, Mastki 5 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/5 Mastki, Mastki 6 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/2 Mastki, Mastki 7 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/1 Mastki, Mastki 9 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/7 Mastki, Mastki 10 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/4 Mastki, Mastki 11 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/8 Mastki, Mastki 12 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/6 Mastki, Mastki 14 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/0 Mastki, Mastki 15 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/3 Mastki, Mastki 16 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/1 Mastki, Mastki 17 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/9 Mastki, Mastki 18 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/6 Mastki, Mastki 19 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/9 Mastki, Mastki 20 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/5 Mastki, Mastki 21 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/0 Mastki, Mastki 23 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/4 Mastki, Mastki 24 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/2 Mastki, Mastki 25 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/0 Mastki, Mastki 26 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/6 Mastki, Mastki 27 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/3 Mastki, Mastki 28 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/1 Mastki, Mastki 29 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/7 Mastki, Mastki 30 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/0 Mastki, Mastki 30A brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/1 Mastki, Mastki 32 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/2 Mastki, Mastki 33 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/3 Mastki, Mastki 34 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/5 Mastki, Mastki 35 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/6 Mastki, Mastki 36 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/3 Mastki, Mastki 37 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/6 Mastki, Mastki 38 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/5 Mastki, Mastki 42 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/7 Mastki, Mastki 43 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/8 Mastki, Mastki 44 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/5 Mastki, Mastki 45 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/3 Mastki, Mastki 46 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/2 Mastki, Mastki 47 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/5 Mastki, Mastki 48 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/8 Mastki, Mastki 49 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/4 Mastki, Mastki 51 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/3 Mastki, Mastki 52 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/1 Mastki, Mastki 53 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/3 Mastki, Mastki 54 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/5 Mastki, Mastki 55 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/0 Mastki, Mastki 56 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/4 Mastki, Mastki 57 brak lokali
  LD1O/xxxxxxxx/7 Mastki, Mastki 58 brak lokali