Księgi wieczyste Łowicz


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Łowicz

Księgi wieczyste są regulowanymi ustawą rejestrami zawierającymi dane o stanie prawnym nieruchomości. Prowadzą i aktualizują je sądy rejonowe, właściwe dla lokalizacji nieruchomości. One także nadają im numery, czyli identyfikatory pozwalające na odszukanie właściwej księgi wieczystej. Jak wygląda taki numer i gdzie można go znaleźć?

Numer księgi wieczystej

Numer KW ma ściśle określony format, który charakteryzuje się tym, że:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Łowicz

Numer księgi wieczystej to jedyny identyfikator, za pomocą którego można wyszukać daną księgę. Znajomość tylko adresu nieruchomości nie pozwoli na odnalezienie księgi, ale umożliwi wyszukanie jej numeru. Wystarczy wejść na specjalną wyszukiwarkę numerów KW online, gdzie podaje się najpierw województwo dla mniejszych miasteczek i wsi lub miasto, jeśli jest ujęte w indeksie większych miejscowości w kraju przygotowanym przez twórców wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych (Łowicz się tam znajduje), a potem wskazuje ulicę, numer domu i mieszkania. Te kilka kroków pozwoli wyszukać numer KW, a za 29 zł można go pobrać. Inną opcją jest szukanie po numerze działki, a jeśli się go nie zna, można go uprzednio wyszukać na portalu geoportal.gov.pl prowadzonym przez rząd.

Szukanie online numerów KW jest szybkie i wygodne, w dodatku nie są jest wymagane uzasadnienia zainteresowania daną księgą, jak w przypadku tradycyjnych metod pozyskiwania numeru KW. Sposoby na uzyskanie numeru KW analogowo to udanie się z opłaconym wnioskiem z wpisanym interesem prawnym do sądu rejonowego, wydział ksiąg wieczystych, Łowiczlub do lokalnego starostwa powiatowego. Na decyzję o wydaniu numeru KW czeka się maksymalnie do kilku tygodni. Petent może dostać odmowę wydania numeru KW, jeśli organy decyzyjne uznają, że interes prawny nie jest istotny.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Sądy rejonowe przechowują księgi fizyczne i wydają także ich papierowe odpisy na wniosek petenta i po uiszczeniu 30 zł opłaty. W Internecie także można uzyskać odpis – elektroniczny, za 20 zł, za strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Przeglądanie wpisów online jest darmowe i dostępne także na tej stronie www.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta to dokument niezbędny przy dokonywaniu transakcji na nieruchomościach, to jest kupno/sprzedaż, przejęcie w spadku, podpisanie umowy o darowiznę, ubieganie się o kredyt zabezpieczony nieruchomością. Wszelkie zmiany w prawach do nieruchomości wymagają złożenia wniosku do sądu rejonowego o aktualizację wpisów w księgach.