Księga wieczysta: Tomaszów Mazowiecki, ul. Topolowa 8


Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Ulica: ul. Topolowa
Numer budynku: 8
Lista lokali: Zobacz listę 28 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
PT1T/xxxxxxxx/5

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ŁÓDZKIE
3. Powiat TOMASZOWSKI
4. Gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI
5. Miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 101601_1.0013.285/7
2. Numer działki 285/7
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0013
B: nazwa obrębu
4. Położenie TOMASZÓW MAZOWIECKI
5. Ulica TOPOLOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 101601_1.0013.285/7
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy TOPOLOWA
B: numer budynku 8
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 28
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej PT1T / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.