Księgi wieczyste Szadek, ul. Widawska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SR1Z/xxxxxxxx/9 Szadek, ul. Widawska 2 brak lokali
  SR1Z/xxxxxxxx/0 Szadek, ul. Widawska 3 brak lokali
  SR1Z/xxxxxxxx/3 Szadek, ul. Widawska 4 brak lokali
  SR1Z/xxxxxxxx/6 Szadek, ul. Widawska 6 6 lokali
  SR1Z/xxxxxxxx/6 Szadek, ul. Widawska 6A 5 lokali
  SR1Z/xxxxxxxx/6 Szadek, ul. Widawska 6B 5 lokali
  SR1Z/xxxxxxxx/6 Szadek, ul. Widawska 6C 2 lokali
  SR1Z/xxxxxxxx/1 Szadek, ul. Widawska 7 brak lokali
  SR1Z/xxxxxxxx/2 Szadek, ul. Widawska 9 brak lokali