Księgi wieczyste Rosanów, ul. Dębowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LD1G/xxxxxxxx/0 Rosanów, ul. Dębowa 1 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/6 Rosanów, ul. Dębowa 3 brak lokali