Księgi wieczyste Rosanów, ul. Pauliny


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LD1G/xxxxxxxx/3 Rosanów, ul. Pauliny 1 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/3 Rosanów, ul. Pauliny 2 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/1 Rosanów, ul. Pauliny 3 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/1 Rosanów, ul. Pauliny 4 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/5 Rosanów, ul. Pauliny 5 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/9 Rosanów, ul. Pauliny 6 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/8 Rosanów, ul. Pauliny 7 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/4 Rosanów, ul. Pauliny 8 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/1 Rosanów, ul. Pauliny 9 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/8 Rosanów, ul. Pauliny 10 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/2 Rosanów, ul. Pauliny 11 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/1 Rosanów, ul. Pauliny 12 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/2 Rosanów, ul. Pauliny 13 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/2 Rosanów, ul. Pauliny 14 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/9 Rosanów, ul. Pauliny 15 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/8 Rosanów, ul. Pauliny 17 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/8 Rosanów, ul. Pauliny 18 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/8 Rosanów, ul. Pauliny 19 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/4 Rosanów, ul. Pauliny 20 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/9 Rosanów, ul. Pauliny 21 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/6 Rosanów, ul. Pauliny 23 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/5 Rosanów, ul. Pauliny 24 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/7 Rosanów, ul. Pauliny 25 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/8 Rosanów, ul. Pauliny 26 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/1 Rosanów, ul. Pauliny 27 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/2 Rosanów, ul. Pauliny 28 brak lokali