Księgi wieczyste Ustronie, ul. Krokusowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LD1G/xxxxxxxx/7 Ustronie, ul. Krokusowa 1 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/4 Ustronie, ul. Krokusowa 3 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/6 Ustronie, ul. Krokusowa 5 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/3 Ustronie, ul. Krokusowa 7 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/3 Ustronie, ul. Krokusowa 9 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/6 Ustronie, ul. Krokusowa 11 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/0 Ustronie, ul. Krokusowa 17 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/5 Ustronie, ul. Krokusowa 18 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/3 Ustronie, ul. Krokusowa 19 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/5 Ustronie, ul. Krokusowa 20 brak lokali