Księgi wieczyste Ustronie, ul. Ozorkowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LD1G/xxxxxxxx/1 Ustronie, ul. Ozorkowska 19 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/2 Ustronie, ul. Ozorkowska 21 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/8 Ustronie, ul. Ozorkowska 25 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/0 Ustronie, ul. Ozorkowska 33 2 lokali
  LD1G/xxxxxxxx/9 Ustronie, ul. Ozorkowska 35 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/2 Ustronie, ul. Ozorkowska 39 2 lokali