Księgi wieczyste Ustronie, ul. Wąska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LD1G/xxxxxxxx/4 Ustronie, ul. Wąska 1 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/1 Ustronie, ul. Wąska 2 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/4 Ustronie, ul. Wąska 4 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/4 Ustronie, ul. Wąska 6 brak lokali