Księgi wieczyste Ustronie, ul. Wiśniowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LD1G/xxxxxxxx/0 Ustronie, ul. Wiśniowa 4 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/0 Ustronie, ul. Wiśniowa 6 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/7 Ustronie, ul. Wiśniowa 10 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/3 Ustronie, ul. Wiśniowa 12 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/9 Ustronie, ul. Wiśniowa 14 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/3 Ustronie, ul. Wiśniowa 14A brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/0 Ustronie, ul. Wiśniowa 16 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/4 Ustronie, ul. Wiśniowa 20 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/7 Ustronie, ul. Wiśniowa 22 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/1 Ustronie, ul. Wiśniowa 22/24 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/1 Ustronie, ul. Wiśniowa 24 brak lokali
  LD1G/xxxxxxxx/8 Ustronie, ul. Wiśniowa 32 brak lokali