Księgi wieczyste Ratajewicze


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LU1B/xxxxxxxx/9 Ratajewicze, Ratajewicze 1 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/3 Ratajewicze, Ratajewicze 2 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/3 Ratajewicze, Ratajewicze 3 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/2 Ratajewicze, Ratajewicze 5 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/6 Ratajewicze, Ratajewicze 8 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/1 Ratajewicze, Ratajewicze 10 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/7 Ratajewicze, Ratajewicze 13 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/5 Ratajewicze, Ratajewicze 14 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/6 Ratajewicze, Ratajewicze 15 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/6 Ratajewicze, Ratajewicze 16 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/1 Ratajewicze, Ratajewicze 17 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/2 Ratajewicze, Ratajewicze 18 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/8 Ratajewicze, Ratajewicze 20 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/2 Ratajewicze, Ratajewicze 21 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/0 Ratajewicze, Ratajewicze 22 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/1 Ratajewicze, Ratajewicze 23 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/5 Ratajewicze, Ratajewicze 24 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/6 Ratajewicze, Ratajewicze 25 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/9 Ratajewicze, Ratajewicze 26 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/5 Ratajewicze, Ratajewicze 27 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/5 Ratajewicze, Ratajewicze 28 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/0 Ratajewicze, Ratajewicze 29 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/7 Ratajewicze, Ratajewicze 30 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/6 Ratajewicze, Ratajewicze 31 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/4 Ratajewicze, Ratajewicze 32 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/0 Ratajewicze, Ratajewicze 34 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/4 Ratajewicze, Ratajewicze 35 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/0 Ratajewicze, Ratajewicze 36 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/3 Ratajewicze, Ratajewicze 38 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/1 Ratajewicze, Ratajewicze 39 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/6 Ratajewicze, Ratajewicze 40 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/3 Ratajewicze, Ratajewicze 41 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/2 Ratajewicze, Ratajewicze 42 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/6 Ratajewicze, Ratajewicze 46 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/6 Ratajewicze, Ratajewicze 47 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/6 Ratajewicze, Ratajewicze 49 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/9 Ratajewicze, Ratajewicze 50 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/0 Ratajewicze, Ratajewicze 51 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/0 Ratajewicze, Ratajewicze 53 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/9 Ratajewicze, Ratajewicze 53A brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/2 Ratajewicze, Ratajewicze 54 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/2 Ratajewicze, Ratajewicze 55 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/0 Ratajewicze, Ratajewicze 56 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/7 Ratajewicze, Ratajewicze 57 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/3 Ratajewicze, Ratajewicze 60 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/7 Ratajewicze, Ratajewicze 61 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/0 Ratajewicze, Ratajewicze 62 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/4 Ratajewicze, Ratajewicze 62A brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/1 Ratajewicze, Ratajewicze 64 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/0 Ratajewicze, Ratajewicze 65 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/9 Ratajewicze, Ratajewicze 67 brak lokali
  LU1B/xxxxxxxx/1 Ratajewicze, Ratajewicze 68 brak lokali