Księgi wieczyste Annopol, ul. Kościuszki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LU1K/xxxxxxxx/0 Annopol, ul. Kościuszki 9 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/7 Annopol, ul. Kościuszki 19 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/8 Annopol, ul. Kościuszki 21 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/7 Annopol, ul. Kościuszki 30 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Kościuszki 34 brak lokali