Księgi wieczyste Annopol, ul. Lubelska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Lubelska 4 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/4 Annopol, ul. Lubelska 5 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/3 Annopol, ul. Lubelska 7 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/2 Annopol, ul. Lubelska 8 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/8 Annopol, ul. Lubelska 9 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Lubelska 22 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Lubelska 25 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/0 Annopol, ul. Lubelska 29 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/0 Annopol, ul. Lubelska 39 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/5 Annopol, ul. Lubelska 59 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/8 Annopol, ul. Lubelska 60 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/2 Annopol, ul. Lubelska 66 brak lokali