Księgi wieczyste Annopol, ul. Ogrodowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Ogrodowa 9 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/9 Annopol, ul. Ogrodowa 16 brak lokali