Księgi wieczyste Annopol, ul. Partyzantów


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LU1K/xxxxxxxx/2 Annopol, ul. Partyzantów 3 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/1 Annopol, ul. Partyzantów 14 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/4 Annopol, ul. Partyzantów 22 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/0 Annopol, ul. Partyzantów 27 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/2 Annopol, ul. Partyzantów 28 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/7 Annopol, ul. Partyzantów 29 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/8 Annopol, ul. Partyzantów 30 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/9 Annopol, ul. Partyzantów 31 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/9 Annopol, ul. Partyzantów 32 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/3 Annopol, ul. Partyzantów 33 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/5 Annopol, ul. Partyzantów 34 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/3 Annopol, ul. Partyzantów 35 brak lokali