Księgi wieczyste Annopol, ul. Rynek


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LU1K/xxxxxxxx/0 Annopol, ul. Rynek 1 25 lokali
  LU1K/xxxxxxxx/3 Annopol, ul. Rynek 2 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/8 Annopol, ul. Rynek 10 8 lokali
  LU1K/xxxxxxxx/4 Annopol, ul. Rynek 13 27 lokali
  LU1K/xxxxxxxx/3 Annopol, ul. Rynek 16 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/9 Annopol, ul. Rynek 21 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/9 Annopol, ul. Rynek 22 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/4 Annopol, ul. Rynek 24 38 lokali
  LU1K/xxxxxxxx/1 Annopol, ul. Rynek 25 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/4 Annopol, ul. Rynek 29 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/1 Annopol, ul. Rynek 32 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/9 Annopol, ul. Rynek 34 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/2 Annopol, ul. Rynek 35 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/2 Annopol, ul. Rynek 36 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/9 Annopol, ul. Rynek 47 brak lokali