Księgi wieczyste Annopol, os. Słoneczne


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LU1K/xxxxxxxx/9 Annopol, os. Słoneczne 1 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/1 Annopol, os. Słoneczne 20 2 lokali