Księgi wieczyste Annopol, ul. Świeciechowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Świeciechowska 1 20 lokali
  LU1K/xxxxxxxx/3 Annopol, ul. Świeciechowska 2 17 lokali
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Świeciechowska 2A 30 lokali
  LU1K/xxxxxxxx/8 Annopol, ul. Świeciechowska 3 11 lokali
  LU1K/xxxxxxxx/9 Annopol, ul. Świeciechowska 4 17 lokali
  LU1K/xxxxxxxx/8 Annopol, ul. Świeciechowska 5 11 lokali
  LU1K/xxxxxxxx/7 Annopol, ul. Świeciechowska 6 18 lokali
  LU1K/xxxxxxxx/3 Annopol, ul. Świeciechowska 7 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Świeciechowska 17 brak lokali
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Świeciechowska 22 brak lokali