Księgi wieczyste Annopol, ul. Świeciechowska 2A


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Rodzaj nieruchomości
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Świeciechowska 2A budynek
  LU1K/xxxxxxxx/9 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 1 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/3 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 2 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/8 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 3 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/3 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 4 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/2 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 5 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/0 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 6 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/1 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 7 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/1 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 8 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/1 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 9 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 10 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/3 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 11 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/5 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 12 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 13 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 14 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/2 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 15 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/4 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 16 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/1 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 17 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/7 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 18 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 19 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 20 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/8 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 21 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/4 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 23 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/9 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 24 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/6 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 25 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/3 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 26 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/3 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 27 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/7 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 28 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/0 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 29 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/2 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 30 lokal
  LU1K/xxxxxxxx/7 Annopol, ul. Świeciechowska 2A, lok. 31 lokal