Księgi wieczyste Lubartów, ul. Legionów


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  LU1A/xxxxxxxx/0 Lubartów, ul. Legionów 1 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/0 Lubartów, ul. Legionów 2 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/6 Lubartów, ul. Legionów 3 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/7 Lubartów, ul. Legionów 5 1 lokali
  LU1A/xxxxxxxx/8 Lubartów, ul. Legionów 5A brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/1 Lubartów, ul. Legionów 6 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/3 Lubartów, ul. Legionów 7 2 lokali
  LU1A/xxxxxxxx/1 Lubartów, ul. Legionów 7A brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/6 Lubartów, ul. Legionów 8/2 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/6 Lubartów, ul. Legionów 9 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/5 Lubartów, ul. Legionów 10 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/3 Lubartów, ul. Legionów 11 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/2 Lubartów, ul. Legionów 12 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/2 Lubartów, ul. Legionów 14 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/4 Lubartów, ul. Legionów 16 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/6 Lubartów, ul. Legionów 17 1 lokali
  LU1A/xxxxxxxx/2 Lubartów, ul. Legionów 18 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/2 Lubartów, ul. Legionów 18A brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/2 Lubartów, ul. Legionów 18B brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/9 Lubartów, ul. Legionów 19 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/3 Lubartów, ul. Legionów 20 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/5 Lubartów, ul. Legionów 21A brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/2 Lubartów, ul. Legionów 21B brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/5 Lubartów, ul. Legionów 22 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/6 Lubartów, ul. Legionów 23 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/6 Lubartów, ul. Legionów 23A brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/6 Lubartów, ul. Legionów 24 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/4 Lubartów, ul. Legionów 24A brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/8 Lubartów, ul. Legionów 25 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/5 Lubartów, ul. Legionów 25A brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/2 Lubartów, ul. Legionów 26 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/9 Lubartów, ul. Legionów 27 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/9 Lubartów, ul. Legionów 27-29 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/2 Lubartów, ul. Legionów 32 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/6 Lubartów, ul. Legionów 34 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/9 Lubartów, ul. Legionów 36 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/9 Lubartów, ul. Legionów 36A brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/3 Lubartów, ul. Legionów 37 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/2 Lubartów, ul. Legionów 39 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/0 Lubartów, ul. Legionów 39A brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/7 Lubartów, ul. Legionów 40 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/9 Lubartów, ul. Legionów 41 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/9 Lubartów, ul. Legionów 41A brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/2 Lubartów, ul. Legionów 42 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/6 Lubartów, ul. Legionów 43-47 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/6 Lubartów, ul. Legionów 47 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/6 Lubartów, ul. Legionów 49 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/7 Lubartów, ul. Legionów 51 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/5 Lubartów, ul. Legionów 51A brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/9 Lubartów, ul. Legionów 55 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/3 Lubartów, ul. Legionów 57 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/3 Lubartów, ul. Legionów 59 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/3 Lubartów, ul. Legionów 59A brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/8 Lubartów, ul. Legionów 61 brak lokali
  LU1A/xxxxxxxx/6 Lubartów, ul. Legionów 63 brak lokali