Księgi wieczyste Skoki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GW1M/xxxxxxxx/0 Skoki, Skoki 4 brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/7 Skoki, Skoki 5 brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/7 Skoki, Skoki 6 brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/0 Skoki, Skoki 7 brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/3 Skoki, Skoki 8 brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/1 Skoki, Skoki 9 brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/1 Skoki, Skoki 10 brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/2 Skoki, Skoki 11 brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/0 Skoki, Skoki 11A brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/4 Skoki, Skoki 12A brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/0 Skoki, Skoki 13 brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/0 Skoki, Skoki 15 brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/6 Skoki, Skoki 15A brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/8 Skoki, Skoki 16 brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/8 Skoki, Skoki 17 brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/8 Skoki, Skoki 17A brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/1 Skoki, Skoki 17B brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/6 Skoki, Skoki 18 brak lokali
  GW1M/xxxxxxxx/5 Skoki, Skoki 20 brak lokali