Księgi wieczyste Nowa Sól


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Nowa Sól

Księgi wieczyste są publicznymi rejestrami zawierającymi szczegółowe dane o nieruchomości, w tym o prawach rzeczowych do niej lub ich ograniczeniach. Na kanwie ustawy z 6 lipca 1982 roku wszystkie nieruchomości muszą mieć własną księgę wieczystą, a każda księga własny numer ułatwiający identyfikację dokumentu i wprowadzający ład do systemu nieruchomości w kraju.

Numer księgi wieczystej

Aby system ksiąg wieczystych był jeszcze bardziej uporządkowany, numer KW ma identyczny format w całym kraju to znaczy XYZ1/12345678/2, gdzie:

Poszczególne części numeru KW oddzielone są ukośnikami.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Nowa Sól

Jeśli nie ma się dostępu do aktu notarialnego, w którym zawsze podany jest numer KW, to taki numer księgi wieczystej – Nowa Sólczy inna miejscowość jest lokalizacją nieruchomości – można wyszukać internetowo lub poprzez osobiste udanie się do jednej z dwóch instytucji, sądu rejonowego lub starostwa powiatowego. W sądzie rejonowym, wydział ksiąg wieczystych, Nowa Sóllub w lokalnym starostwie powiatowym należy złożyć opłacony wniosek o wydanie numeru KW, który będzie zawierał uzasadnienie zainteresowania nieruchomością potwierdzające zasadność wydania numeru KW danej osobie. Decyzja może być odmowna, a czeka się na nią nawet do kilku tygodni. Wygodniej i szybciej jest wyszukać numer KW online za pomocą specjalnej wyszukiwarki. Szukanie odbywa się:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Po uzyskaniu numeru KW można na dwa sposoby zdobyć dostęp do wpisów z księgi. Przepisy prawa stanowią, że księgi muszą być jawne, a każdy obywatel musi mieć zapewniony swobodny dostęp do nich, dlatego można złożyć wniosek o wydanie papierowego odpisu księgi w sądzie rejonowym lub pobrać elektroniczną wersję księgi z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Odpis papierowy kosztuje 30 zł, zaś elektroniczny – 20 zł. Samo przeglądanie ksiąg online jest darmowe.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste przydatne są w różnego rodzaju transakcjach na nieruchomościach – kupno/sprzedaż, wynajem, przejęcie w spadku czy w darowiźnie, a także przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością. Znajdujące się w księdze informacje podzielone na cztery działy pozwalają sprawdzić stan prawny nieruchomości i ograniczenia praw rzeczowych, a także potwierdzić, kto jest właścicielem, jaka jest dokładna powierzchnia i czy nie ma wpisanej służebności lub obciążeń na hipotece.