Księgi wieczyste Nowa Sól, ul. Graniczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1N/xxxxxxxx/2 Nowa Sól, ul. Graniczna 5 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/9 Nowa Sól, ul. Graniczna 7 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Graniczna 11 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/1 Nowa Sól, ul. Graniczna 11A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/3 Nowa Sól, ul. Graniczna 12 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/3 Nowa Sól, ul. Graniczna 13 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Graniczna 13A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/0 Nowa Sól, ul. Graniczna 15 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/4 Nowa Sól, ul. Graniczna 16 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Graniczna 17 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/7 Nowa Sól, ul. Graniczna 18 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Graniczna 20 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/0 Nowa Sól, ul. Graniczna 21 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/9 Nowa Sól, ul. Graniczna 21A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Graniczna 22 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/9 Nowa Sól, ul. Graniczna 23 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Graniczna 23A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Graniczna 23B brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Graniczna 24 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Graniczna 25 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/6 Nowa Sól, ul. Graniczna 26 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Graniczna 27 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/9 Nowa Sól, ul. Graniczna 28 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/1 Nowa Sól, ul. Graniczna 29 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/9 Nowa Sól, ul. Graniczna 29A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/2 Nowa Sól, ul. Graniczna 30 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Graniczna 31 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/4 Nowa Sól, ul. Graniczna 32 2 lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Graniczna 33 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Graniczna 33A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/4 Nowa Sól, ul. Graniczna 33B brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/6 Nowa Sól, ul. Graniczna 34 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/4 Nowa Sól, ul. Graniczna 35 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/9 Nowa Sól, ul. Graniczna 36 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/1 Nowa Sól, ul. Graniczna 37 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/2 Nowa Sól, ul. Graniczna 37A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/3 Nowa Sól, ul. Graniczna 38 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/1 Nowa Sól, ul. Graniczna 39 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/9 Nowa Sól, ul. Graniczna 40 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/1 Nowa Sól, ul. Graniczna 41 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/6 Nowa Sól, ul. Graniczna 42 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Graniczna 43 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/3 Nowa Sól, ul. Graniczna 43A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/4 Nowa Sól, ul. Graniczna 45 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/1 Nowa Sól, ul. Graniczna 45A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/4 Nowa Sól, ul. Graniczna 47 brak lokali