Księgi wieczyste Nowa Sól, ul. Jagiellońska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1N/xxxxxxxx/6 Nowa Sól, ul. Jagiellońska 1 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/2 Nowa Sól, ul. Jagiellońska 2 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/3 Nowa Sól, ul. Jagiellońska 3 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Jagiellońska 4 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/0 Nowa Sól, ul. Jagiellońska 5 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Jagiellońska 6 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/7 Nowa Sól, ul. Jagiellońska 7 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/6 Nowa Sól, ul. Jagiellońska 8 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/4 Nowa Sól, ul. Jagiellońska 9 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/9 Nowa Sól, ul. Jagiellońska 10 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/1 Nowa Sól, ul. Jagiellońska 11 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Jagiellońska 12 brak lokali