Księgi wieczyste Nowa Sól, ul. Lelewela


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1N/xxxxxxxx/0 Nowa Sól, ul. Lelewela 2 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Lelewela 3 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/2 Nowa Sól, ul. Lelewela 4 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/0 Nowa Sól, ul. Lelewela 5 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/9 Nowa Sól, ul. Lelewela 6 brak lokali