Księgi wieczyste Nowa Sól, ul. Młynarska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1N/xxxxxxxx/3 Nowa Sól, ul. Młynarska 2 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/0 Nowa Sól, ul. Młynarska 2A 1 lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/9 Nowa Sól, ul. Młynarska 4 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Młynarska 5 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Młynarska 6 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/2 Nowa Sól, ul. Młynarska 7 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/4 Nowa Sól, ul. Młynarska 9 2 lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/3 Nowa Sól, ul. Młynarska 10 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/1 Nowa Sól, ul. Młynarska 11 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/4 Nowa Sól, ul. Młynarska 12 13 lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/4 Nowa Sól, ul. Młynarska 12A 2 lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/4 Nowa Sól, ul. Młynarska 12B 10 lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Młynarska 13 5 lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/3 Nowa Sól, ul. Młynarska 14 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Młynarska 15 9 lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Młynarska 15B 1 lokali