Księgi wieczyste Nowa Sól, ul. Orzeszkowej


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 1 3 lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/3 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 1A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/0 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 1B 1 lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/3 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 2 4 lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/2 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 3 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/3 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 4 4 lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/9 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 4A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/6 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 6 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 7 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/2 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 7A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/6 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 8 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/1 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 9 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/2 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 9A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 10 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/3 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 11 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 12 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 14 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/5 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 16 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Orzeszkowej 19A brak lokali