Księgi wieczyste Nowa Sól, ul. Pasieczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1N/xxxxxxxx/0 Nowa Sól, ul. Pasieczna 1 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Pasieczna 2 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Pasieczna 2A brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/6 Nowa Sól, ul. Pasieczna 4 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/7 Nowa Sól, ul. Pasieczna 5 brak lokali
  ZG1N/xxxxxxxx/8 Nowa Sól, ul. Pasieczna 6 brak lokali