Księgi wieczyste Świebodzin, ul. Stycznia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1S/xxxxxxxx/8 Świebodzin, ul. Stycznia 2A 13 lokali
  ZG1S/xxxxxxxx/2 Świebodzin, ul. Stycznia 2C 12 lokali
  ZG1S/xxxxxxxx/4 Świebodzin, ul. Stycznia 6 2 lokali
  ZG1S/xxxxxxxx/7 Świebodzin, ul. Stycznia 7 7 lokali
  ZG1S/xxxxxxxx/9 Świebodzin, ul. Stycznia 8 11 lokali
  ZG1S/xxxxxxxx/6 Świebodzin, ul. Stycznia 9 9 lokali
  ZG1S/xxxxxxxx/4 Świebodzin, ul. Stycznia 10 3 lokali
  ZG1S/xxxxxxxx/5 Świebodzin, ul. Stycznia 11 4 lokali
  ZG1S/xxxxxxxx/5 Świebodzin, ul. Stycznia 13 4 lokali
  ZG1S/xxxxxxxx/8 Świebodzin, ul. Stycznia 15 4 lokali
  ZG1S/xxxxxxxx/2 Świebodzin, ul. Stycznia 17 7 lokali
  ZG1S/xxxxxxxx/3 Świebodzin, ul. Stycznia 19 8 lokali
  ZG1S/xxxxxxxx/2 Świebodzin, ul. Stycznia 20 1 lokali