Księgi wieczyste Żagań


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Żagań

Księgi wieczyste regulowane są ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Wprowadziła ona obowiązek zakładania takich rejestrów publicznych dla każdej nieruchomości w kraju przez właściwy dla jej lokalizacji sąd rejonowy. Księgi wieczyste mają na celu umożliwienie autorytarnego ustalenia praw posiadanych przez dane osoby czy też ograniczeniach praw rzeczowych.

Numer księgi wieczystej

Zachowanie ładu w systemie ksiąg oraz natychmiastowe odnalezienie właściwego dokumentu jest możliwe dzięki numerowi KW nadawanemu każdej księdze według identycznego formatu – XYZ1/12345678/2, gdzie:

Taki format numeru księgi wieczystej obowiązuje w całym kraju. Numer KW znajduje się m.in. na akcie notarialnym zakupu nieruchomości.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Żagań

Gdy nie można sprawdzić numeru KW w akcie notarialnym – chociażby dlatego, że nie ma się go w posiadaniu z racji tego, że nie jest się właścicielem nieruchomości – pozostaje spróbować jednej z trzech metod na wyszukanie tego identyfikatora. Najwygodniejszy, najszybszy i najprostszy jest sposób internetowy – czyli szukanie w specjalnej wyszukiwarce online za pomocą:

Pobranie numeru księgi z wyszukiwarki wymaga wniesienia opłaty w wysokości 29 zł.

Dla tych, którzy nie mają dostępu do Internetu lub wolą tradycyjne metody pozyskiwania informacji, dostępna jest opcja wnioskowania o numer KW w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych, Żagańlub lokalnym Starostwie Powiatowym. Konieczne jest złożenie wniosku z podanym interesem prawnym oraz opłacenie go. Decyzja o wydanie numeru KW może być odmowna. Czas oczekiwania na jej wydanie to nawet kilka tygodni.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Numer KW pozwala na znalezienie właściwej księgi. Po pierwsze, można za darmo przejrzeć wpisy do księgi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a za 20 zł pobrać elektroniczny odpis. Papierowy odpis jest wydawany przez sąd rejonowy na wniosek petenta za kwotę 30 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Odpis papierowy lub wydruk elektronicznej wersji księgi wieczystej jest niezbędny przy finalizacji procesu kupna nieruchomości – notariusz będzie wymagał tego dokumentu przed popisaniem umowy. Także analityk bankowy prosi o podanie odpisu z księgi w przypadku kompletowania dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o zabezpieczony nieruchomością kredyt hipoteczny. Na własny użytek warto przejrzeć wpisy w księdze przed przyjęciem nieruchomości w darowiźnie czy spadku.