Księgi wieczyste Zielona Góra, ul. Jeżykowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Jeżykowa 1 8 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Jeżykowa 3 6 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Jeżykowa 4 7 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Jeżykowa 5 8 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Jeżykowa 6 6 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Jeżykowa 7 4 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Jeżykowa 8 8 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Jeżykowa 9 6 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Jeżykowa 11 5 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Jeżykowa 13 8 lokali