Księgi wieczyste Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa 2 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa 4 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa 8 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa 10 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa 16 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa 17 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa 19 brak lokali