Księgi wieczyste Zielona Góra, ul. Kombatantów


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Kombatantów 1 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Kombatantów 2 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Kombatantów 4 brak lokali