Księgi wieczyste Zielona Góra, ul. Mechaników


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Mechaników 1 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Mechaników 3 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Mechaników 4 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Mechaników 5 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Mechaników 6 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Mechaników 7 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Mechaników 9 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Mechaników 10 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Mechaników 12 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Mechaników 13 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Mechaników 14 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Mechaników 15 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 16 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 17 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Mechaników 18 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Mechaników 19 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Mechaników 20 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 23 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Mechaników 24 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Mechaników 25 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 26 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Mechaników 28 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Mechaników 29 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Mechaników 30 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Mechaników 31 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Mechaników 33 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Mechaników 34 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Mechaników 36 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Mechaników 37 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Mechaników 39 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Mechaników 40 2 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Mechaników 41 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Mechaników 42 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 44 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 45 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Mechaników 46 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Mechaników 47 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Mechaników 48 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Mechaników 49 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Mechaników 50 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Mechaników 51 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Mechaników 52 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 53 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 54 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Mechaników 55 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Mechaników 56 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Mechaników 57 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Mechaników 58 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Mechaników 59 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Mechaników 60 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Mechaników 61 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Mechaników 62 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Mechaników 63 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Mechaników 64 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Mechaników 68 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Mechaników 69 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Mechaników 71 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Mechaników 72 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 73 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Mechaników 74 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Mechaników 75 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Mechaników 76 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Mechaników 78 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Mechaników 79 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Mechaników 80 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 81 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Mechaników 82 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Mechaników 83 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Mechaników 84 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Mechaników 85 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Mechaników 86 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Mechaników 87 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 88 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Mechaników 89 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Mechaników 90 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Mechaników 91 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Mechaników 92 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 93 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Mechaników 94 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Mechaników 95 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Mechaników 96 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Mechaników 97 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Mechaników 98 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Mechaników 99 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 100 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Mechaników 101 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Mechaników 102 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Mechaników 103 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Mechaników 104 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Mechaników 105 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Mechaników 106 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Mechaników 107 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Mechaników 108 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Mechaników 109 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Mechaników 110 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Mechaników 111 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Mechaników 113 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Mechaników 114 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Mechaników 115 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Mechaników 116 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Mechaników 117 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Mechaników 118 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Mechaników 119 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Mechaników 120 brak lokali