Księgi wieczyste Zielona Góra, ul. Reymonta


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Reymonta 6 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Reymonta 12 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Reymonta 16 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Reymonta 18 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Reymonta 26 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Reymonta 28 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Reymonta 36 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Reymonta 42 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Reymonta 48 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Reymonta 50 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Reymonta 52 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Reymonta 54 2 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Reymonta 56 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Reymonta 58 brak lokali