Księgi wieczyste Zielona Góra, ul. Tęczowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Tęczowa 3 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Tęczowa 10 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Tęczowa 13 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Tęczowa 16 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Tęczowa 18 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Tęczowa 24 brak lokali